Rekenvoorbeeld:  Laadstation SLA-K:  resultaat ontwikkeling / terugverdientijd, op basis van aannames !
Elektra consumptie, laadstation SLA-K, max. 22 kW Aannames Groei%
per jaar jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tijd per laadbeurt, gemiddeld: 
[  60 min = 1,0  / 30 min = 0,5 ]
0,75 0 uur 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Gemiddeld aantal kWh per laadbeurt 4,6 10 kWh 4,6 5,1 5,6 6,1 6,7 7,4 8,1 9,0 9,9 10,8 11,9
Laadstation met 2 aansluitingen, aantal laadbeurten / dag 6 10 Ndag 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Totaal per laadstation (met 2 aansl.): kWh / dag 20,7 25,0 30,3 36,7 44,4 53,7 65,0 78,6 95,1 115,1 139,3
Effectief aantal dagen per jaar, laadstation in gebruik 300 kWh / jaar 6210 7514 9092 11001 13312 16107 19490 23582 28535 34527 41778
Cumulatief aantal kWh over periode kWh 6210 13724 22816 33818 47129 63236 82726 106308 134843 169370 211148
Opbrengsten bepaling
Verkoopprijs 0,25 EUR / kWh 5,18 6,26 7,58 9,17 11,09 13,42 16,24 19,65 23,78 28,77 34,81
Inkoopprijs elektra 0,10 EUR / kWh -2,07 -2,50 -3,03 -3,67 -4,44 -5,37 -6,50 -7,86 -9,51 -11,51 -13,93
kosten back-office 0,05 EUR / kWh -1,04 -1,25 -1,52 -1,83 -2,22 -2,68 -3,25 -3,93 -4,76 -5,75 -6,96
Opbrengsten per laadstation per dag EUR 2,07 2,50 3,03 3,67 4,44 5,37 6,50 7,86 9,51 11,51 13,93
Opbrengsten per laadstation per jaar 300 EUR 621,00 751,41 909,21 1100,14 1331,17 1610,71 1948,96 2358,25 2853,48 3452,71 4177,78
Cumulatief, zonder indexering (CBS). EUR 621,00 1372,41 2281,62 3381,76 4712,92 6323,64 8272,60 10630,85 13484,33 16937,04 21114,81
Investering per laadstation:
Prijs per Laadstation 3000 EUR 3000,00
Bijdrage infrastructuur, toegerekend per laadstation 2000 EUR 2000,00
Totaal investering per laadstation: EUR 5000,00
Af, vanwege fiscale regelingen, bijv. MIA of VAMIL: Bijv. 30% 30 EUR -1500,00
Netto investering per laadstation EUR 3500,00
Resultaat bepaling, 5 jaar afschrijving (Belastingdienst); zonder indexering
Opbrengsten per laadstation per jaar EUR 621,00 751,41 909,21 1100,14 1331,17 1610,71 1948,96 2358,25 2853,48 3452,71 4177,78
Investering per laadstation in 5 jaar afschrijven (Belastingdienst); zonder indexering EUR 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Resultaat met belastingtechn. 5 jaar afschrijving, zonder indexering EUR -79,00 51,41 209,21 400,14 631,17 1610,71 1948,96 2358,25 2853,48 3452,71 4177,78
Cumulatief resultaat, 5 jaar afschrijving EUR -79,00 -27,59 181,62 581,76 1212,92 2823,64 4772,60 7130,85 9984,33 13437,04 17614,81
Resultaat bepaling, economische levensduur, 10 jaar, zonder indexering
Opbrengsten per laadstation per jaar EUR 621,00 751,41 909,21 1100,14 1331,17 1610,71 1948,96 2358,25 2853,48 3452,71 4177,78
Investering per laadstation – economische levensduur – afschrjiving over periode 10 jaar EUR 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Resultaat met economische levensduur, 10 jaar, zonder indexering EUR 271,00 401,41 559,21 750,14 981,17 1260,71 1598,96 2008,25 2503,48 3102,71 4177,78
Cumulatief resultaat, 10 jaar afschrijving EUR 271,00 672,41 1231,62 1981,76 2962,92 4223,64 5822,60 7830,85 10334,33 13437,04 17614,81