Blog

Run op elektrische auto met levering voor 2020

De elektrische auto is enorm in populariteit gestegen afgelopen jaren. De fiscale en financiële voordelen die hiermee gemoeid waren, zijn een belangrijke factor geweest in de snelle boost. Vooral de zakelijke rijder nam massaal het voortouw in de overstap van fossiel naar elektrisch.

Nu per 2020 de bijtelling voor elektrische modellen wordt verhoogd, bekijkt autoland massaal welke ontwikkelingen dit teweeg gaat brengen en zoeken automobilisten, zakelijk, nog snel naar een elektrische optie die hem de komende jaren zonder verhoogde bijtelling bedient.

Klimaatakkoord – wat verandert er?

Door nieuwe afspraken in het klimaatakkoord geldt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe bijtelling voor elektrische leaseauto’s, waarbij je als leaser van 4% naar 8% bijtelling gaat; een verhoging die je per maand als zakelijke rijder meer dan 100 euro per maand meer kost, zo stelt de VER (Vereniging Elektrische Rijders).

Zakelijke rijders die voor 1 januari 2020 hun elektrische auto geleverd krijgen, profiteren dan nog 5 jaar van het lage bijtellingstarief. Tegelijkertijd stelt de VES dat er een vrees is dat de elektrische rijder die niet meer kan profiteren, mogelijk de overstap terug zal maken naar fossiele brandstof.

Realistische wijziging?

De gemiddelde autofabrikant en dealer begrijpt dat de lage bijtelling van 4% geen eeuwig leven beschonken zou zijn; de stimuleringsmaatregel was juist dat, een tijdelijke stimulering om de drempel naar elektrisch rijden te verlagen. Dat die maatregel afgebouwd zou worden is niet vreemd en niet onverwacht, de tijdslijn blijkt echter een lastige verrassing voor veel fabrikanten die de enorme vraag van zakelijke rijders die nu nog snel hun leasecontract voor 2020 willen regelen, niet aankunnen.

Snel bestellen en leveren

De zakelijke rijder die nog snel wil scoren, gaat driftig op zoek naar modellen die nog dit jaar geleverd kunnen worden, maar garanties zijn er zelden. Zo stellen fabrikanten dat het nu eenmaal tijd kost om auto’s te maken en te leveren en productieplannen (wereldwijd) kunnen niet zomaar worden gewijzigd.

Zo kan het dus zijn dat de intentie van fabrikanten om extra auto’s te leveren prima is, maar bij productieproblemen of vertragingen (en een uitgestelde levering tot na 1 januari 2020) is de aankopend automobilist helaas de dupe. Overigens is elektrische rijden vanuit een bijtellingstandpunt nog altijd vele malen gunstiger dan de huidige 22% die nu en komend jaar geldt voor auto’s op fossiele brandstof.

Doordat de automobilist boven alles wil profiteren van de voordelen, wordt men flexibeler in de keuze; zo worden merk en model, maar ook laadopties minder belangrijk dan de kans op levering voor 1 januari.

Krijg je binnenkort een elektrische auto geleverd? Bekijk de mogelijkheden voor een laadpunt aan huis.