Blog

Stage-opdracht Data Analyse Ecotap

Wie wij zijn

Wij, Martijn Verschoor (25) en Thijs Manders (19), zijn twee tweedejaars studenten van de opleiding Toegepaste Wiskunde op de Fontys in Tilburg. Het is een opleiding waar de afgestudeerde student vaak in een adviserende rol komt binnen een bedrijf.

De opleiding is opgedeeld in drie deelvakken: Engineering, Data Analyse en Operations Research. In het derde jaar van de opleiding is het de bedoeling dat wij een afstudeerrichting gaan kiezen. Beiden kiezen wij voor de richting Data Analyse. Dit is dan ook de richting waarin onze stage zich in zal plaatsvinden.

Inleiding

In dit blog zullen wij u meenemen door onze periode dat wij stage hebben gelopen bij Ecotap. Bij het eerste gesprek met Ecotap merkte wij al dat dit een zeer goed bedrijf zou kunnen zijn voor onze stage. Zeker nadat wij de vraag hadden gesteld: ‘Hoeveel wordt jullie data over het bedrijf geanalyseerd? En hoeveel wordt hier uiteindelijk mee gedaan?’. Waarop werd geantwoord: “Op dit moment is Ecotap een jong en groeiend bedrijf dus tot nu toe zien wij nog niet hoe groot de meerwaarde van het analyseren van onze data kan zijn. Maar wij verwachten dus dat jullie dat wel aan ons kunnen laten zien.”.

De opdracht

De opdracht was best uniek. Ecotap gaf ons de volledige vrijheid om zelf te bepalen wat wij met de enorme hoeveelheid data wilde gaan doen. Voor ons stond één ding vast: we wilde op het einde van de rit een goed advies kunnen geven aan het bedrijf met betrekking tot de data die wij hebben ontvangen. Natuurlijk ging het niet lukken om alle onderwerpen te behandelen tijdens het analyseren. Welke Deelonderwerpen wij hebben gekozen om tot een goed eindproduct te komen, leest u verder in het blog.

Deelonderwerpen

“Wat is het aantal palen dat tegelijk is aangesloten over een bepaalde tijd?”

Deze vraag vonden wij belangrijk om onszelf te stellen als onderzoeksvraag. Het plan was om hier een overzicht van te maken in de vorm van een grafiek. Wat wij nodig hadden voor deze vraag was data over alle keren dat een voertuig aangesloten staat aan een paal. Hierbij kregen wij dan de exacte begin- en eindtijd van deze laadbeurt. Door een zelfgemaakt programma per tijdstip te laten kijken of een laadbeurt is gestart of gestopt, hebben wij het voor elkaar gekregen om, voor wat voor tijdseenheid dan ook, de volgende grafiek te maken:

Zoals u kunt zien begint en eindigt de grafiek op nul palen tegelijk. Dit komt doordat we alleen de data hebben gekregen van de maand maart. Hierdoor is het zo dat wij alleen data hebben van laadbeurten die beginnen én eindigen in deze maand. En dus niet van beurten die alleen eindigen óf beginnen in maart.

Er valt een duidelijk ritme te zien in de grafiek. Iedere piek in de grafiek geeft één dag in de week weer. Deze pieken beginnen aan het eind van een dag en eindigen op het begin van de nieuwe dag. Om de vijf pieken ziet u een flinke daling van het aantal palen. Dit geeft het weekend weer waarin mensen minder gebruik maken van de palen.

Hoe is de verdeling van het aantal palen over heel Nederland?”

Ecotap was erg geïnteresseerd in de palen die veel bezet waren. Hiervoor hebben wij een script gemaakt die voor elke data set over een maand in kan lezen. Hierdoor kan het script maandelijks gedraaid worden. Daardoor kan het maandelijks gebruikt worden. De palen die veel gebruikt worden, worden weggeschreven naar een Excel bestand. In het bestand staat: welke paal, percentage bezet, Hoeveel palen er op die locatie staan en hoeveel palen van die locatie veel gebruikt worden. 

Met de data die wij tot onze beschikking hebben kan er dus een mooi overzicht gemaakt worden van hoeveel palen een provincie heeft. In het eerste plaatje is te zien welke provincie de meeste palen heeft. Hoe donkerder de provincie hoe meer palen er staan. Hieruit bleek dat Brabant er ver bovenuit stak. In het noorden van Nederland is nog veel potentie voor Ecotap, omdat daar nog weinig palen staan.

In het tweede plaatje is er gekeken naar de aantal palen ten opzichte van het aantal inwoners van de provincie. Daar kwam uit dat Ecotap ook goed vertegenwoordigd is in Zeeland. Daarnaast zie je dat er in de rest van de provincie met grotere steden ook goed bezet zijn. 

“Hoe ziet de totale energieverbruik per provincie eruit?”

De totale energieverbruik per provincie wil zeggen: De hoeveelheid energie die alle palen van een provincie bij elkaar verbruiken tijdens alle laadbeurten van die palen. Het leek ons interessant om hier een plaatje van te maken waar Nederland op staat met alle provincies ingekleurd. Hoe donkerder de provincie, hoe meer energie deze verbruikt over een bepaalde maand (in dit geval is dat februari). Zie het plaatje hieronder:

“Hoe doen de palen buiten Nederland het t.o.v. de palen in Nederland?”

Wij hebben onderzocht of er een verschil is tussen de palen die in het buitenland staan en die in Nederland staan op het gebied van prestatie. Hier hebben we bekeken naar het gemiddelde stroom gebruik per paal. Er werd gesuggereerd dat de palen buiten Nederland slechter presteerde dan die binnen Nederland. De data die we gebruikt hebben om te vergelijken komt uit de maand februari. De gemiddelde hebben we met elkaar vergeleken. Hier kwam uit dat het gemiddelde stroomverbruik per paal van Nederland ongeveer 457 kWh is. Het stroom verbruik van de rest van Europa is ongeveer 193 kWh. Door de verhouding van het aantal palen in Nederland en buiten Nederland mee te nemen in de berekeningen hebben wij alsnog gemerkt dat de palen buiten Europa minder energie verbruiken dan die van Nederland. 

Slotwoord

Aan het eind van de rit hebben we alles bij elkaar gezet en zijn wij tot een goed advies gekomen waar Ecotap zeer blij mee was.
Alle onderzoeken die wij hebben gedaan waren voor Ecotap een eye-opener om in de toekomst meer te inversteren in data analyse.

Wij vinden het jammer dat door COVID-19 onze stage (op één dag na) volledig vanuit huis heeft moeten gebeuren. Maar ondanks dat willen wij Ecotap bedanken voor alle hulp en steun bij deze mooie stage die zij ons hebben aangeboden.

3 gedachten over “Stage-opdracht Data Analyse Ecotap

  1. Super. Heel mooi dat jullie dit uitgezocht hebben, geeft veel inzicht. Een aantal suggestie voor vervolg onderzoek:
    a. de relatie tussen klimaat (temperatuur, vochtigheid en wind) per maand/seizoen ivm met méér-verbruik van een EV bij lagere temperaturen, maar ook dat het aantal kilometers zal afnemen als de het glad is (lage temp)
    b. de relatie tussen laadpalen en benzine-pompen, geografisch gezien en qua omzet (ook snelweg – buitenweg – bebouwde kom)
    c. de relatie tussen laden en idle aansluiting (laadpaalkleven) geografisch gezien tov laadtijd cq afgenomen vermogen (1-fase en 3-fase)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *