Blog

De klimaatbonus.. werkt een financiële prikkel voor een beter milieu?

De zogeheten klimaatbonus voor managers die binnen hun functie bijdragen aan stappen om klimaatverandering tegen te gaan, is niet nieuw. Sterker nog, sinds de kredietcrisis heeft deze bonus niet perse een goede naam gekregen, omdat het al snel werd geassocieerd aan roekeloos gedrag om de gewilde bonus maar te kunnen innen.

Toch is de klimaatbonus populair bij grote bedrijven (binnen en vooral buiten de fossiele markt) om klimaatbewustzijn een integraal onderdeel van het bestuur te laten zijn.

Hoe werkt het en hoeveel effect gaat zoiets hebben? Wij doken in de materie.

Klimaatbonus? Dan is het menens.

Een belangrijk voordeel van de klimaatbonus, is de boodschap die door een hele organisatie wordt uitgezonden. Wanneer vanuit de hoogste toppen, management en aandeelhouders, het beloningsbeleid wordt gekoppeld aan klimaatmaatregelen, geeft dit een sterke boodschap af dat het klimaat integraal onderdeel is van het bedrijf. En of dat om een stuk merkvergroening gaat of niet; het uitgangspunt blijft.

Het betekent immers ook dat klimaat en gerelateerde maatregelen in belangrijke overlegmomenten terugkomen nu het zo’n belangrijk onderdeel binnen het bedrijf is. Geen jaarvergadering komt meer voor waarbij het onderwerp niet wordt aangehaald, het is immers gekoppeld aan beloningen binnen de organisatie.

Oog voor meer dan alleen winst.

De klimaatbonus wordt als belangrijke maatregel gezien om management met een bredere blik naar hun doelen te laten kijken. Al jarenlang is er voor bedrijven maar 1 focus; maximale winst. En de keuzes om dat te bereiken, zijn vaak in strijd met wat goed is voor ons milieu en heeft daarmee een negatief effect op ons klimaat.

Nu niet alleen de boodschap vanuit organisaties anders wordt, maar management simpelweg mede beloond wordt door hun achievements op het vlak van klimaat, worden andere keuzes gemaakt. Een investering in groenere technologieën gaat misschien ten koste van een deel van de winst, maar die stap kan nu genomen worden door het beleid en de beloning die erbij hoort.

Daarbij geven werknemers die te maken hebben met een klimaatbonus in evaluaties ook aan dat het gevoel van ondersteuning en waardering voor het maken van groenere keuzes, ook veel waard is, zelfs zonder de financiële bonus die erbij hoort.

Verstoorde perceptie en korte termijn.

Natuurlijk is niet iedereen onverdeeld positief over de klimaatbonus aanpak. In de kern zijn prestatiebonussen vaak korte termijn gericht. Dat kan een tegenovergesteld effect teweeg brengen in een topic als klimaat. Zo is er het risico dat managers kiezen voor de snelle, eenvoudige weg om hun bonus veilig te stellen. Dit leidt weer tot kleine korte handelingen in plaats van een structurele verandering die een veel groter positief effect heeft. Maar omdat veel klimaatbonussen zijn ingesteld op korte termijn doelen, wordt dat gedrag niet of onvoldoende gestimuleerd met dergelijke financiële maatregelen.

Een ander tegenargument is dat door de financiële prikkel er weinig sprake is van echte commitment en intrinsieke motivatie om groenere keuzes te maken. “Making it all about the money again”. Toch is er vanzelfsprekend veel goeds te zeggen over dergelijke maatregelen, als ze ook daadwerkelijk leiden tot een verbetering in beleid en aanpak.

Een derde element in de korte termijn-aanpak voor een bonus is dat een te bewijzen, meetbare groene keuze, met als doel de bonus te krijgen, aan de andere zijde ervoor zorgt dat op een ander vlak de impact juist negatief werkt. Wat als investeringen of een aangepaste aanpak voor het een, ervoor zorgt dat anderzijds verbruik van schadelijke stoffen of restafval groter wordt? Dan krijg je met een averechts effect te maken.

De eerste groene stappen als bedrijf

De klimaatbonus is vaak een maatregel die je in zeer grote bedrijven ziet. Toch kun je als kleinere organisatie ook zeker een groene bijdrage leveren. En het kiezen voor een elektrisch wagenpark is een van de populairste en relatief eenvoudige maatregelen.

Benieuwd naar de opties voor laadpunten voor zakelijk gebruik? We vertellen je graag meer over laadpalen, oplaadmogelijkheden en thuis je auto opladen!