FINALE VERSIE_Berekening-exploitati_laadstations_na bezoek Ecotap5Jul2016