iso-9001-certificering
Ecotap is vanaf nu een ISO-gecertificeerd bedrijf!

Vorige week kreeg Ecotap de bevestiging dat het vanaf nu een ISO-gecertificeerd bedrijf is.
Zowel ISO 9001 als ISO 14001 (respectievelijk kwaliteit en milieu) werden met succes gecontroleerd.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken.

ISO 14001

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

Eens te meer het bewijs dat Ecotap ‘in charge’ is.