Een “Mijn Ecotap Abonnement+Ecotap Laadpas” komt positief uit de bus.