Zeeland is met het unieke landschap op de grens van land en zee, fietsprovincie bij uitstek. Om de belevingswaarde van dit landschap te vergroten heeft de Provincie Zeeland samen met Routebureau VVV Zeeland een plan ontwikkeld waarmee Zeeland haar positie als fietsprovincie verder verstevigt. Een plan dat
kan worden uitgevoerd als provincie, gemeenten en ondernemers de handen ineen slaan. Daarom wordt vanuit de Provincie Zeeland de voucherregeling 5-sterren fietsvoorzieningen beschikbaar gesteld.

Samen willen ze investeren in innovatieve fietsvoorzieningen om zo de belevingswaarde van het landschap te vergroten. Fietsvoorzieningen waarbij service, comfort en duurzaamheid centraal staan. Over innovatieve fietsvoorzieningen hebben ze het ook over voorzieningen betreft het laden van Elektrische fietsen.

De afgelopen jaren heeft de verkoop van elektrische fietsen een enorme vlucht genomen. Met de opkomst van de elektrische fiets is ook de vraag naar oplaadmogelijkheden gestegen. Als fietsprovincie is Zeeland gekoppeld aan tegenwind, maar sinds de elektrische fiets houdt de wind niemand meer tegen. Ieder oplaadpunt verkrijgt haar batterijcapaciteit uit zonnepanelen. Hierdoor functioneren de Ecotap type Z fietslaadpalen volledig op basis van zonne-energie en zijn er geen investeringen benodigd in ondergrondse bekabeling. Het opladen van een elektrische fiets is dan ook 100% duurzaam.  Zo geven we fietsers dankzij onze zonkracht een duwtje in de rug in de Zeeuwse wind. De Ecotap type Z4 fietsoplaadpalen worden geplaatst bij bestaande of nog te realiseren picknicklocaties. Aan ieder oplaadpaal kunnen vier fietsen gekoppeld worden.

 

Programma:
15:00 – 15:15 Inloop
15:15 – 15:45 Welkom door gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen
15:45 – 16:15 Presentatie concept door projectleider Reinder de Jong

vanaf 16.15 Netwerkborrel en mogelijkheid tot verkrijgen van meer informatie over samenwerking
Aanmelden via: https://bit.ly/5sterrenfietsen