ElaadNL doet een oproep naar Gemeenten

Beste relatie,

Via deze mail doen we een dringende oproep aan alle gemeenten die bezig zijn of plannen hebben om laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren in de openbare ruimte. Neem vroegtijdig contact op met ElaadNL voor het aanvragen van de aansluiting van de laadpalen op het elektriciteitsnet en voor het keuren van de laadpalen. Zo voorkomt u onnodige kosten en extra werk.

Aanleiding voor deze mail is het volgende: onlangs zijn laadpalen geplaatst in een gemeente, zonder afstemming met ElaadNL (en via ons met de netbeheerder). Deze laadpalen voldeden helaas niet aan de veiligheidseisen van de betreffende netbeheerder en konden dan ook niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dit heeft geleid tot extra kosten en veel onnodig werk.

Minder dramatisch, maar ook onnodig duur, is het als laadpalen volgens verouderde specificaties worden uitgevraagd bij een aanbesteding. Want in een pilot van netbeheerders en ElaadNL is in samenspraak met laadpaalfabrikanten een compactere vereenvoudigde laadpaal ontwikkeld met vernieuwde specificaties, waardoor de kosten voor een laadpaal aanzienlijk lager zijn geworden. Door niet aan te sluiten bij deze nieuwe specificaties zijn de publieke laadpalen dus duurder dan nodig. Door ElaadNL tijdig bij uw plannen te betrekken, is dit te voorkomen.

Ter info: ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van laadinfrastructuur en verzorgt namens de betrokken netbeheerders de coördinatie van aansluitingen voor publieke laadpunten op het elektriciteitsnet.

Wat kan ElaadNL voor mijn gemeente betekenen? De Aansluitservice!

Om gemeenten en marktpartijen te helpen bij het realiseren van nieuwe openbare laadpunten, heeft ElaadNL de Aansluitservice opgericht . De Aansluitservice bestaat uit twee onderdelen:

  • ElaadNL is de centrale ingang voor het aanvragen van aansluitingen van laadpalen op het openbare elektriciteitsnet in de gebieden van deelnemende netbeheerders (Cogas, Endinet, Enexis, Liander, Stedin en Westland Infra).ElaadNL zorgt ervoor dat dit efficiënt, veilig en correct gebeurt en neemt de coördinatie, registratie en toetsing hiervan op zich als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en marktpartijen. Een aansluiting kan aangevraagd worden door het invullen van een aanvraagformulier op de website http://www.elaad.nl/aanvraagaansluiting/.
  • Daarnaast keurt ElaadNL alle type laadpalen die moeten worden aangesloten op het openbare elektriciteitsnet aan de eisen van de netbeheerder. Namens de betrokken netbeheerders begeleidt en adviseert ElaadNL marktpartijen en gemeenten om aan de juiste eisen te voldoen. Zie: http://www.elaad.nl/aansluitservice/advies-en-keuring-laadpaal/. Op woensdag 1 april werd nog zo’n keuringsdag gehouden.

Voor de Aansluitservice worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Heeft u plannen om aan de slag te  gaan met openbare laadpalen of heeft u vragen over de Aansluitservice van ElaadNL? Neem dan contact met ons op via 026-3120223 of stuur een mail naar info@elaad.nl .

 

Met vriendelijke groet,

By |2015-06-02T13:41:44+00:00mei 18th, 2015|gemeente nieuws|0 Comments

About the Author: