electric-car-charging
Elektrisch rijden: De nieuwe norm voor bedrijfspanden in 2024 en verder

In de snel evoluerende wereld van duurzame mobiliteit nemen elektrische voertuigen een steeds prominentere plaats in. Als gevolg daarvan worden er vanuit de overheid en Europese instanties initiatieven genomen om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Een van de meest recente ontwikkelingen betreft de verplichte installatie van laadpalen bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten van bedrijfspanden.

Nieuwbouw en laadpalen:

Vanaf 2024 geldt de verplichting dat bij de bouw van een nieuw bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplaatsen minimaal één laadpaal moet worden geïnstalleerd. Maar daar blijft het niet bij. Om de groei van elektrisch rijden verder te stimuleren, moet één op de vijf parkeerplaatsen voorzien zijn van een aansluiting voor een laadpaal. Deze maatregel is cruciaal om de CO2-uitstoot te verminderen en elektrisch rijden te faciliteren.

Bovendien moeten de geïnstalleerde laadpalen voldoen aan specifieke eisen uit het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen. Denk hierbij aan het gebruik van type 2 contactdozen of connectoren en beveiligde meetapparatuur. Deze standaarden waarborgen een veilige en efficiënte laadervaring voor gebruikers.

Grote verbouwing en renovatie:

Ook bij grootschalige renovatieprojecten gelden vergelijkbare verplichtingen. Als meer dan 25% van de buitenkant van een bestaand pand met meer dan 10 parkeerplaatsen wordt aangepast of vergroot, moet minimaal één laadpaal worden geïnstalleerd. Dit geldt tenzij de kosten van het laadpunt meer dan 7% van de totale renovatiekosten bedragen. Deze regelgeving stimuleert bedrijven om bij renovaties direct te investeren in duurzame mobiliteit.

Alle bedrijfspanden met meer dan 20 Parkeerplaatsen:

Vanaf 2025 wordt de regelgeving nog strenger. Alle bedrijfspanden met meer dan 20 parkeerplaatsen moeten minimaal één laadpaal hebben, ongeacht of het pand nieuw is of al bestond vóór 2025. Deze maatregel is gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en het versnellen van de transitie naar elektrisch vervoer.

Subsidies en Ondersteuning:

Gelukkig staan bedrijven er niet alleen voor in deze transitie. Er zijn diverse subsidies en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar om de kosten voor de installatie van laadpalen te verlagen. Het loont dus zeker om hier gebruik van te maken en te profiteren van financiële prikkels.

De nieuwe regelgeving omtrent laadpalen bij nieuwbouw en renovatieprojecten is een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst. Door te investeren in laadinfrastructuur dragen bedrijven bij aan een groenere samenleving en kunnen ze profiteren van de voordelen van elektrisch rijden. Zorg er daarom voor dat jouw bedrijfspand aan deze Europese richtlijnen voldoet en maak een positieve impact op de wereld om ons heen.