ss-1884591043-ev-charging
Elektrische auto’s en laadpalen: Regels en wat verandert er vanaf 2025

Het is geen verrassing meer dat Europa zich inzet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tegen 2050 is het doel om binnen de EU helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om dit te bereiken, zijn er verschillende regels opgesteld. Eén van die regels heeft betrekking op laadpalen voor elektrische auto’s. Vanaf 2025 wordt het voor veel bedrijven verplicht om laadpalen op hun parkeerplaats aan te bieden. Benieuwd naar de huidige regels en wat er vanaf 2025 verandert? Lees verder!

Huidige regels voor laadpalen

Deze regels gelden vooral voor utiliteitsbouw, zoals scholen, winkels, fabrieken en ziekenhuizen. Sinds 10 maart 2020 moeten panden met tien parkeerplaatsen of meer minimaal één laadpaal hebben. Bovendien moet er laadinfrastructuur zijn voor één op de vijf parkeerplaatsen. Let op: deze regels gelden alleen voor nieuwe bedrijfspanden en bestaande panden die ingrijpend gerenoveerd worden. Als de kosten voor het installeren van laadpalen meer dan 7% van de totale renovatiekosten bedragen, geldt de regel niet.

Wat verandert er vanaf 2025?

Vanaf 2025 wordt er gekeken naar het aantal parkeerplaatsen op hetzelfde terrein als het gebouw. Zijn er meer dan twintig parkeerplaatsen? Dan moet er minimaal één laadpaal worden geplaatst. Het verschil met de eerdere regel is dat deze verplichting geldt voor alle bedrijfsgebouwen, dus ook voor bedrijven zonder renovatieplannen.

Vereisten voor laadpalen

Als een laadpaal toegankelijk is voor bezoekers, moet deze aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een type 2-aansluiting aanwezig zijn om de meetapparatuur te beveiligen en de privacy van gebruikers te beschermen.

Regels langs Europese wegen

Niet alleen bedrijven binnen Europa hebben te maken met regels. Ook langs Europese wegen worden verplichtingen ingevoerd om elektrisch rijden te bevorderen. Vanaf 2025 worden er om de zestig kilometer snellaadstations geplaatst. Daarnaast moeten er om de 120 kilometer laadstations komen voor elektrische bussen en vrachtwagens. Dit maakt elektrisch rijden aantrekkelijker voor verschillende sectoren. In 2030 zijn er ook regels voor waterstofvulpunten; die moeten dan om de tweehonderd kilometer beschikbaar zijn. De Europese Raad heeft dit vastgelegd in speciale wetgeving.

Uitdagingen voor het elektriciteitsnet

Elektrische voertuigen worden steeds normaler. In Nederland zien we al dat de vraag naar stroom voor elektrisch rijden groeit, wat op sommige plekken tot problemen leidt. Door de energietransitie en de toename van elektrische voertuigen is de vraag naar elektriciteit hoger dan het stroomnet aankan. Dit kan leiden tot overbelasting en netcongestie. Netbeheerders in Nederland zoeken naar oplossingen voor dit probleem, iets waar we in onze blogs vaak over schrijven.