Gelukkig, Gezond en Duurzaam 2016

Het loopt tegen het einde van het jaar. Een uitstekend moment om even terug te kijken op de afgelopen 12 maanden. Een zeer bewogen jaar, waarin we Ecotap op de kaart hebben gezet en daarmee een basis hebben gelegd voor een mooie vruchtbare toekomst.

2015 is ook het jaar waarin alle landen op de valreep een klimaatverdrag hebben ondertekend.
Daarmee staan wij aan het begin van een nieuw  tijdperk waarin duurzaamheid, natuur en milieu de hoofdrol voor zich opeist. Ecotap gaat het nieuwe jaar dan ook positief  tegemoet, om ook daarin haar steentje aan bij te dragen.

Via deze weg willen wij namens alle medewerkers van Ecotap iedereen fijne feestdagen toewensen en een gelukkig, gezond en duurzaam 2016.

About the Author: