Elektrisch en groener rijden is onderdeel van een beweging die al jaren geleden is ingezet; het besef dat de manier waarop we nu leven (in de breedste zin van het woord) uiteindelijk dermate veel schade toebrengt aan de wereld dat het onhoudbaar wordt voor komende generaties.

Dat dit een behoorlijke impact gaat hebben op de keuzes die we landelijk moeten maken, is duidelijk. De frictie binnen de politiek op dit vlak is daar een helder voorbeeld van. En toch zal er een klimaatakkoord (moeten) komen. En dat gaat verder dan afspraken over elektrisch rijden…

CO2 uitstoot

Kernpunt voor ons klimaat is de uitstoot van CO2. Die uitstoot wordt veroorzaakt door tal van zaken in ons dagelijks leven. Van het overbekende autorijden tot het eten van vlees. Het gebruik van gas en, volop in de spotlights nu, het gebruik van het vliegtuig.

Het huidige kabinet moet onze samenleving ‘langzaam laten wennen’ aan een serieuze revolutie op het gebied van groen leven; minder vlees eten, geen benzine- en dieselauto’s meer rijden, minder vliegen (of veel meer betalen voor vliegen) en op den duur van het gebruik van gas af en tot die tijd maximaal zien te bezuinigen door isolatie… dat gaan we merken in ons dagelijks leven.

Hoewel CO2 misschien wat abstract is, richt het groener leven zich ook op kwaliteit van leven; lucht die schoon (genoeg) is en minder fijnstof in de lucht die onze gezondheid negatief beïnvloeden.

Het prijskaartje

Grootste vraagteken voor iedereen, van politiek tot burger tot bedrijfsleven, is wie al deze maatregelen moet gaan betalen. Draait middels grote prijsverhogingen en belastingverhogingen de burger voor een groot deel op voor deze transformatie, gaat het bedrijfsleven het prijskaartje krijgen? Raakt dit de huiseigenaar, de automobilist, of de bedrijfseigenaar?

Deze belangrijke vragen zijn de reden dat het klimaatakkoord soms nog ver weg lijkt. Subsidies moeten bekostigd worden, de ‘dwang’ tot het nemen van groenere stappen wordt sterker en de eventuele consequenties voor niet groene keuzes worden scherper.

Toch hebben al deze maatregelen natuurlijk belangrijke voordelen; ook kostenbesparing door slimme keuzes horen daarbij. En een gezonder en rustiger, schoner leven om je heen is wat we onszelf en onze kinderen van harte toewensen.

Dat we de komende jaren met zijn allen daadwerkelijk (gedwongen) groene stappen gaan nemen, is een ding dat zeker is. En daar helpen we bij Ecotap graag aan bij.

Ons team draagt dagelijks bij om het voor particulieren en bedrijven eenvoudiger en duidelijker te maken hoe ze elektrisch rijden in hun omgeving kunnen opnemen.

Zo wordt elektrisch rijden nog aantrekkelijker en simpeler!