Hoe denken de partijen over de toekomst van vervoer?

Het is geen sexy thema: mobiliteit. Toch speelt vervoer een grote rol in relatie tot bijvoorbeeld de economie en het klimaat.

Elektrische auto’s

Bijna alle grote partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma iets over duurzaam vervoer. De ChristenUnie, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren noemen alle drie het jaartal 2025 in hun partijprogramma. Zij schrijven dat er vanaf dat jaar alleen nog maar elektrische personenauto’s verkocht mogen worden. De ChristenUnie schrijft ook dat het zuinige autobanden wil verplichten, ‘met een redelijke invoeringstermijn’.

50Plus houdt het bij ‘vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen’, maar noemt daarbij geen concrete maatregelen. De SGP wil dat er extra geld beschikbaar komt voor projecten rondom duurzaam vervoer, maar blijft ook vaag.

GroenLinks en D66 benoemen daarentegen wel maatregelen die ze willen nemen om de aanschaf van elektrische voertuigen te stimuleren. Zij willen de aanschaf van een elektrisch voertuig aantrekkelijker te maken. Beide partijen schrijven belastingen te willen verlagen voor mensen die elektrisch rijden. Ook schrijven zij over de infrastructuur. De overheid moet volgens D66 zorgen voor voldoende laadpalen, terwijl de markt ervoor moet zorgen dat de auto’s zelf goedkoper worden. Ook GroenLinks pleit voor een ‘landelijk dekkend netwerk van laadpalen’.

De SP kijkt in zijn partijprogramma iets verder vooruit dan 2025. De partij schrijft dat alle vervuilende auto’s in Nederland in 2035 vervangen moeten zijn door duurzame voertuigen. Ook de SP wil fiscale voordelen en voldoende oplaadpunten.

Innovatie

Bijna alle grote partijen laten doorschemeren zich in ieder geval te realiseren dat het vervoer er over een aantal jaar mogelijk heel anders uit kan zien. De zelfrijdende auto keert zo nu en dan terug in de partijprogramma’s en veel partijen zien kansen op het gebied van technologie.

Innovatie in vervoer gaat in de partijprogramma’s snel over de rol van de overheid. De VVD en D66 schrijven bijvoorbeeld dat de overheid ruimte moet geven aan vernieuwing, bijvoorbeeld door snel wetten aan te passen, rekening te houden met het ontwerp van wegen of toestemming te geven voor experimenten met zelfrijdende auto’s.

HET VERSCHIL TUSSEN OPENBAAR VERVOER EN EIGEN VERVOER ZAL DAARDOOR VERVAGEN.– 50PlusVeel grote partijen vinden dat besluiten die genomen gaan worden, rekening houden met de situatie van de toekomst. Bijvoorbeeld de invloed die de zelfrijdende auto kan hebben. 50Plus: “Het verschil tussen openbaar vervoer en eigen vervoer zal daardoor vervagen. Alle besluiten moeten op deze ontwikkeling inspelen.”

De Partij voor de Dieren zet in op de deeleconomie. De partij wil het voordelig maken om auto’s te delen. Ook D66 ziet deze ontwikkeling, maar ziet dat vooral als een argument om het beschikbare geld voor infrastructuur op een andere manier te verdelen. De partij schrijft wel dat netneutraliteit ook in het verkeer moet gaan gelden.

 Bron: STAN HULSEN (http://numrush.nl)

 

About the Author: