Master - Slave installatie

Alvorens een Master-Slave / Grid opstelling te maken in combinatie met het Ecotap Backoffice systeem de volgende stappen doorlopen:

Stap 1

Alle laadsystemen onder spanning zetten zodat de laadsystemen online kunnen komen (het online komen van het laadsysteem kan 5 minuten duren en is gereed zodra het lampje groen wordt) (Let op: de aanwezige data kabels nog niet aansluiten op de rode klemmen, dit komt later)

stap 2

Meldt aan onze helpdesk (+31 (0) 411 74 50 20) de laadpunt nummer welke online zijn gekomen en vermeld daarbij welke paal als master ingesteld moet worden en welke laadsystemen als slave ingesteld moeten worden

Stap 3

Nadat de laadsystemen de juiste master of slave instellingen hebben gekregen mogen de data kabels aangesloten worden op de rode klem

Stap 4

Als laatste stap moeten het master laadsysteem en de laatste slave voorzien worden van een 120 ohm weerstand. Alle laadsystemen tussen te master en laatste slave behoren geen weerstandje te hebben.

Overige info
  • Maximaal 9 slaves achter 1 master.
  • De te adviseren data kabel is een can bus cabel min CAT 5.
  • Data kabel mag enkel doorgelust worden (geen sternetwerk).
  • Minimaal 10 ampère per phase per laadpunt.