De aanschaf van een Ecotap-Laadstations biedt u een scala van voordelen, te weten;

  • U kunt financieel en fiscaal aanzienlijke voordelen behalen;
  • U bent bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
  • U versterkt het groene imago van uw bedrijf;
  • U loopt vooruit op toekomstige wet en regelgeving;
  • U levert een bijdrage tot beperking van milieuschade;
  • U onderscheid zich op een voor iedereen zichtbare wijze, op een uiterst Sympathieke en positieve manier van uw concurrenten.

Door de aanschaf van een Ecotap-Laadstation investeert u namelijk in een milieu vriendelijk bedrijfsmiddel, dat leidt tot minder verontreiniging van ons milieu. Daardoor kunt u gebruik maken van een tweetal regelingen, te weten de MIA (Milieu Investeringsaftrek).
En de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Hoe werken deze regelingen;

-De MIA en VAMIL zijn een initiatief van het ministerie van infrastructuur,Milieu en Financiën.
-De regeling wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). www.rvo.nl
-De MIA en VAMIL zijn twee aparte regelingen,maar kunnen worden gecombineerd, beide regelingen maken namelijk gebruik van dezelfde milieulijst.
-Op de milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.
-De milieulijst is te downloaden via de website van RVO en wordt elk jaar per 1 januari aangepast.
Voor het jaar 2019 kunt u de laadstations zowel apart aanmelden of samen met uw voertuig, onder bedrijfscode F 3720 de minimale investering moet € 2.500 zijn.

Regeling MIA;
Het financiële voordeel wordt uiteindelijk verrekend met de Belastingdienst, en wel op de volgende manier.
Regeling MIA biedt u de mogelijkheid tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst, naast de afschrijving van het bedrijfsmiddel.

Regeling VAMIL;
Met de VAMIL kunt u tot 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment afschrijven.
Door sneller af te schrijven verminderd u de fiscale winst en betaalt u daardoor minder belasting in dat jaar.
Dit geeft Liquiditeit en rentevoordeel.

Voorwaarden:
1) De onderneming of ondernemer betaalt in Nederland vennootschap of inkomstenbelasting
2) Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst RVO
3) Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn, d.w.z. het is nog niet eerder in gebruikgenomen.
4) De investeringkosten moeten betrekking hebben op de aanschaf en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
5) Voor MIA moet het totaalbedrag aan milieu-investeringen ( aanschaf en voortbrengingskosten) minimaal 2500 voor het jaar 2018 zijn.
6) U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet zowel energie-investeringsaftrek ( EIA) als MIA tegelijk krijgen.

Download hier de brochure en Milieulijst 2019