pexels-sasha-lai-7424721
Milieuzones 2022 – wat mogen we verwachten?

De toegangseisen voor milieuzones worden al jarenlang verder aangescherpt. De focus ligt daarbij vooralsnog met name op de dieselrijder (in alle varianten). Dat betekent dat wanneer je als bestuurder van een (wat oudere) diesel personenauto, ook te maken krijgt met milieuzones en die worden alleen maar verder uitgebreid en verscherpt.

1 januari 2022

Per 1 januari 2022 gelden er voor milieuzones scherpere toegangseisen ten opzichte van afgelopen jaar. Met name voor dieselvrachtauto’s is dat merkbaar; alleen emissieklasse 6 (Euro 6/Euro VI) of hoger krijgen toegang tot die zones. Een lagere emissieklasse is vanaf dat moment niet meer welkom in deze gebieden. Naast steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem, voert bijvoorbeeld ook gemeente Haarlem een milieuzone in met deze eis.

Personenauto’s op diesel

We richten ons op diesel omdat benzine-auto’s vooralsnog geen onderdeel zijn van de zogenoemde ‘harmonisering’ van milieuzones die al sinds 2018 is ingezet. Dat wil niet zeggen dat de eerder ingezette trend van autovrije (of in elk geval volledig uitstootvrije) zones in bepaalde (delen van) binnensteden zich niet verder zal verspreiden.

Wanneer je een dieselrijder bent (personen- of bestelauto) kun je te maken krijgen met diverse types zones. Het type zone bepaalt welke emissieklasse geaccepteerd wordt en welke niet;

  • Gele zone

Deze milieuzone is alleen toegankelijk met emissieklasse 3 of hoger. Zit je lager, dan ben je niet welkom in dit gebied en word je beboet.

  • Groene zone

In deze zone ben je alleen welkom met een emissieklasse 4 of hoger. Deze zones kom je bijvoorbeeld tegen in de eerder genoemde steden, waaronder Amsterdam en Den Haag.

Benieuwd in welke klasse je valt? Op milieuzones.nl check je eenvoudig je kenteken.

De toekomst

Per 1 januari 2025 mogen gemeenten nog strengere eisen stellen en zullen dat ook doen. Naast de verwachting dat de vereiste emissieklasses verder zullen worden verhoogd (4 of 5 en hoger), mogen gemeenten ook zogeheten nul emissiezones invoeren.

Als bestuurder van een vrachtwagen of bestelauto, betekent dat letterlijk nul uitstoot. Ofwel; elektrisch. Met name voor binnensteden wordt nu al sterk ingezet op een groeiend aantal elektrische vrachtwagens voor bijvoorbeeld bevoorrading en met de later vastgesteld nul emissiezones, zal dat nog verder toenemen.

Milieuzones in Europa

We gaan in dit blog niet te ver in op de vele verschillende milieuzones in Europa en hun richtlijnen. Maar ze zijn er wel. Dat betekent niet alleen dat er voor vrachtverkeer specifieke aandachtspunten zijn; ook als particuliere reiziger (vakantie!) zijn er zones waar je auto aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In sommige gevallen betekent dat ook dat je een milieusticker (Duitsland) of vignet (Oostenrijk, Zwitserland) nodig kunt hebben.

Hoewel het in veel gevallen met name gaat om vrachtverkeer, gebeurt het regelmatig dat steden vanwege tijdelijke ernstige luchtvervuiling een milieuzone instellen.

Bij Ecotap ‘ademen’ we elektrisch. Dat betekent ook dat we, zowel voor zakelijke als particulier gebruikers, publieke locaties of bedrijfslocaties, graag meedenken over de laadoplossing die het beste past.