0-9-scaled-1.jpg
Noodzaak uitbreiding laadnetwerk Europa leidt tot actie

Met de groei van het marktaandeel elektrische auto’s is het overduidelijke en welbekende gevolg dat er meer laadpunten nodig zijn en zullen zijn in de toekomst. Waar we als Nederland een van de koplopers zijn in onze dekkingsgraad (maar ook wij in Nederland nog steeds dagelijks groeien in laadaanbod door het hele land), voelen we overal de noodzaak om uit te breiden.

In een eerder blog schreven we al over elektrisch rijden en laden in het buitenland (Europa) en waar je rekening mee moet houden. Europese landen erkennen de noodzaak om (blijvend) uit te breiden in het laadnetwerk en nemen daarin dan ook serieuze stappen.

Heldere plannen en acties

De vaststelling dat het aantal laadpunten moet worden uitgebreid is natuurlijk een. De daadwerkelijk planvorming EN -uitvoering om dat tot werkelijkheid te maken is een tweede. Veel Europese landen en steden willen en moeten concreet en gericht bezig met het maken van plannen en de eerste uitvoering ervan. We zien binnen steden als bijvoorbeeld Antwerpen behoorlijke concrete acties op het gebied van een uitbreidend netwerk, maar tegelijkertijd moet er een breder pad komen voor actie in heel Europa.

Eerst wat cijfers:
Adviesbureau Ernst & Young (EY) en Eurelectric schreven in een rapport onlangs nog dat, uitgaande van de groei richting 2035, we in dat jaar circa 65 miljoen laadpunten moeten komen om in staat te zijn zo’n 130 miljoen elektrische voertuigen te kunnen opladen. Van die 65 miljoen zal zo’n 85% een thuislader (laden aan huis) zijn en daarmee blijven zo’n 10 miljoen openbare laadpunten over.

Ter beeldvorming; op dit moment zijn dat er nog geen 500.000 en rijden er bijna 5 miljoen elektrische auto’s op de Europese wegen.

De uitdagingen

Het is vast geen verrassing dat er bij een groeivraag zo significant, serieuze uitdagingen zijn. Een groeiend netwerk aan laadpunten is geen eenvoudige kwestie van ‘gewoon plaatsen’. Zeker de publieke laadpunten vragen om het maken van goede keuzes over locaties die strategisch gezien logisch zijn. Tegelijkertijd heb je ook te maken met de publieke ruimte en wil je geen wildgroei.

Ook het verlenen van vergunningen en aansluitingen vraagt soms veel tijd wat als vertragende factor het tempo van handelen beïnvloedt.

Niet elke woning leent zich voor een thuislader, maar zelfs wanneer we daarin goede stappen maken, zullen we ook moeten nadenken over hoe we ons elektranetwerk hiervoor slim kunnen gebruiken. Wanneer we allemaal tegelijkertijd willen laden, levert dat een vraag waar onze huidige infrastructuur niet aan kan voldoen.

Het is dus geen verrassing dat er ambitieuze acties nodig zijn om de gewenste groei in elektrisch rijden te kunnen bijbenen en faciliteren. Bij Ecotap denken we graag met organisaties en gemeentes/overheden mee om te zoeken naar de beste manier om groei in te vullen met laadopties die passen.

Bekijk onze opties in zakelijke en publieke laadpunten of de opties die er voor thuisladers bestaan. We helpen je graag vooruit!