We hebben de afgelopen periode in onze blogs al regelmatig een uitstap gemaakt naar branches buiten de inmiddels overbekende elektrische fiets en elektrische auto’s. De groeiend populaire e-scooter kwam al aan bod en zelfs de opties van elektrisch vrachtverkeer namen we onder de loep. Er is echter nog een transportsector waar een elektrische optie fantastisch zou zijn… de luchtvaart.

Waar we in een van onze vorige blogs ook al schreven dat wanneer het op CO2 uitstoot aankomt, de luchtvaart een stevig aandeel heeft, is de logische stap natuurlijk om ook daarin een duurzamer alternatief te zoeken. Maar hoe realistisch is dat? We verzamelden informatie over de eerste echt Nederlandse initiatieven op het vlak van elektrisch vliegen.

De hamvraag: KAN het eigenlijk wel?

Laten we maar meteen ingaan op de grootste vraag; kan het eigenlijk wel? We lazen in het artikel over elektrisch vrachtvervoer al dat de formaten van vrachtwagens met hun grote gewicht een uitdaging vormden voor accu’s. Dat wetende lijkt het gewicht en de toepassing van een vliegtuig helemaal een onbegonnen zaak.

Toch is dat niet het geval; nog deze maand wordt op het Gelderse vliegveld Teuge het kenniscentrum Elektrisch Vliegen geopend, met als doel om deze jonge sector als Nederland zijnde een toppositie te geven. Sterker nog; er zijn al elektrische vliegtuigjes!

Momenteel is de innovatie echter ‘pas’ zo ver dat alleen kleine vliegtuigjes op zeer korte afstanden realistisch zijn. Met twee personen van Amsterdam naar Brussel lukt wel, maar Parijs is al een stap te ver. En juist daar moet het te openen kenniscentrum verandering in gaan brengen!

Lange adem; eerst onderzoek

Het zal niet verbazen dat er nog een aardige weg te gaan is voor we massaal in de elektrische vliegtuigen stappen voor vakanties in het buitenland. De belangrijkste stappen zijn echter genomen; er is subsidie en funding voor onderzoek en tal van knappe koppen (studenten) uit Delft, Zwolle en Amsterdam gaan met gerichte onderzoeksprojecten op concrete vraagstukken in.

  • Hoe lang moet zo’n vliegtuig aan een laadpaal
  • Hoe vergroten we de actieradius en wat betekent dit voor het type vliegtuig
  • Wanneer moeten accu’s vervangen worden
  • Hoe gaan we om met onderhoud (dat zal immers flink afwijken van de traditionele vliegtuigen)

Toch is duurzaam vliegen de toekomst. Kijkend naar het klimaatakkoord van Parijs hebben we als Nederland zijnde nogal wat te doen en vliegverkeer heeft daarin zeker een aandeel.

Daarbij is het wel zo realistisch om te bedenken dat grote luchtvaart niet zomaar elektrisch zal kunnen, maar juist de kleine luchtvaart is een prima optie. Zeker wanneer vervanging aan de orde is, is de stap naar duurzaam een interessante.

Kans voor Nederland

Hoewel duurzaamheid geen prestigekwestie hoeft te zijn, claimen experts, zoals specialist luchtvaarttechnologie Joris Melkert (AD; 8 januari 2019) dat Nederland alles in huis heeft om een voortrekkersrol te vervullen in deze innovatie.

Het zou dus prachtig zijn als we in de toekomst in staat zijn om in Nederland en daarbuiten DE innovator te zijn die in staat is om het kleine luchtverkeer te revolutioneren tot een duurzamere optie.