Blog

Reizen in de toekomst – mobiliteit in 2030

Nee, het is geen typefout. In plaats van vooruit te kijken naar het aankomende jaar, kijken we alvast 10 jaar verder. Met de visie van Mobiliteitsalliantie Nederland als houvast, staat dit blog in het teken van de mobiliteitsuitdagingen waar we ons vanuit allerlei hoeken steeds bewuster van worden en ook steeds vaker mee geconfronteerd worden.

Noodzakelijke duurzaamheid om de uitstoot terug te dringen die niet alleen volgens “de besloten regels” omlaag moet, maar ook onze gezondheid moet dienen.

En wat te denken van de toenemende drukte, het nog steeds groeiende aantal verkeersslachtoffers en de eindeloze stroom weggebruikers die voor files zorgen?

Welkom in 2030…

Futuristisch of realistisch?

Vraag menig filmfan een beeld te schetsen van ons vervoer in de verdere toekomst en we zien zwevende voertuigen, supersnelle verplaatsing middels een buizensysteem of hypermoderne gestroomlijnde multi-voertuigen. Wat je NIET zult horen, is een beeld dat gelijk is aan wat we nu elke dag zien. Stomende auto’s in een lange rij op een geasfalteerd stukje wereld.

Het beeld van 2030 is verre van futuristisch, maar elementen als zelfrijdende auto’s of metro’s of een reisplanner app die gebruik maakt van massa’s data om de beste keuze voor jouw reis te maken is helemaal geen gekke gedachte meer. Een beeld dat we jaren geleden nog voor science fiction hielden. En ook elektrisch rijden is al meer dan normaal.

Dat bij het vervoer betrokken organisaties, van verkeersorganisatie tot vervoersbedrijf, op de langere baan niet geloven in ons huidige wegennet is duidelijk. Dat er dus ook wat moet veranderen, daarmee ook.

Flexibiliteit

Een kern van dat uitgangspunt draait om flexibiliteit en efficiëntie. Niet gek, als je bedenkt dat dagelijkse files nu bestaan uit mensen die vrijwel elke dag alleen in hun auto zitten om bijna gelijktijdig dezelfde reis te maken als die van de persoon voor zich, die alleen in zijn of haar auto zit.

Het beeld van 2030 is daarom een visie van eenvoudig kunnen kiezen voor een combinatie van vervoersmiddelen, zonder enorme tijdverlies. Slimmer gebruik van data en heldere inzichten in je reisopties maken je als reiziger flexibeler. Centrale punten (denk aan het transferium van nu) bieden mogelijkheid om snel en eenvoudig verder te reizen. En een vervoermiddel boeken of betalen.. dat gaat gewoon via een app op basis van je reisadvies.

Duurzaam vervoeren

Met de discussie van alledag vers in het geheugen is een ding zeker; ons toekomstig vervoer moet zo emissievrij mogelijk. CO2 uitstoot wordt minimaal en de impact op onze gezondheid en luchtkwaliteit moet omlaag.

Met de snelle opkomst van elektrisch rijden in afgelopen jaren hebben we al een relatief kleine stap gezet. Maar wel een die de bewustwording en overtuiging dat het echt anders kan enorm heeft geprikkeld.

Dat duurzaam vervoeren zien we ook nu zakelijk al opkomen. Binnen steden is het doel om steeds meer alleen schone voertuigen voor bevoorrading te gebruiken en voor deze vormen van distributie is ook elektrisch vrachtvervoer al steeds vaker de keuze.

In de stad

Daarop aansluitend is het ideaalbeeld dan ook steeds meer dat auto’s (in welke vorm ook) meer een gast zijn in binnensteden dan een gangbare gebruiker. Het openbaar vervoer, zo schoon als het kan, de fiets of e-bike/e-scooter en de wandelaar moeten het toonbeeld gaan worden. Tussen steden in regeren de trein en emissieloze auto’s.

Het kostenplaatje

Uiteraard heeft alles een financiële zijde. Zonder gerichte uitspraken te doen praten we over een duurzaam mobiliteitsplan voor 2030 dat gerust 3 miljard euro per jaar kan kosten. Tegelijkertijd zou een succes ook weer een serieuze (maatschappelijke) winst kunnen opbrengen. Minder files, minder treinvertragingen, minder verkeerslachtoffers en een significante CO2 uitstoot…. De voordelen zijn niet mis.

Overigens is het rekeningrijden of de kilometerheffing nog niet definitief uit beeld, al brandt de politiek momenteel hun handen liever niet aan de gevreesde boodschap. Toch lijkt binnen het toekomstbeeld het belasten van autogebruik in plaats van autobezit een zinvolle keuze; berekeningen suggereren dat dit kan leiden tot zo’n 11 procent afname in gereden kilometers.

Maar eerst; 2020

Kijk je liever nog niet zo ver vooruit of haal je je 2030 beeld nog even uit ‘Back to the future’?

Door elektrisch te rijden maak je ook nu al een verschil voor je omgeving en het Nederlands CO2 dilemma.

Lees daarom alles over elektrisch rijden en elektrisch laden, zowel zakelijk als prive, op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *