Blog

Run op elektrische auto’s voor 2020.. wat betekent dat voor ons netwerk van laadpalen?

We schreven eerder al dat de run op elektrische auto’s, vlak voor dat in 2020 de bijtelling wordt verhoogd, enorm is. Veel merken kunnen al geen elektrische auto meer leveren voor die tijd, met uitzondering van Tesla, maar desalniettemin is het aantal elektrische auto’s dat voor of in 2020 geleverd gaat worden, zeer groot.

Dan is vervolgens het rekensommetje niet zo moeilijk. Met al die nieuwe elektrische auto’s op de weg, een groep automobilisten die alleen maar groeit, moet er ook voldoende aanbod aan laadpunten zijn. Is dat er al en zo niet.. staan we straks allemaal te wachten voor een laadpaal?

Maatregel; laadpaal bij kantoren verplicht

Vanaf 2020 is het verplicht om laadpalen aan te bieden bij nieuwe en gerenoveerde bedrijfspanden waar meer dan 10 parkeerplaatsen zijn. Om elektrisch rijden te stimuleren maar ook de dekking van laadpunten te vergroten, heeft het Europees Parlement dit besluit genomen.

Ook veel bedrijven nemen zelf al, renovatie of niet, een stap vooruit in het faciliteren van laadpunten bij hun bedrijfspanden. Zo zorgen zij ervoor dat ze niet alleen hun medewerkers stimuleren om voor een elektrische (lease) auto te kiezen, maar zorgen er ook voor dat laden bij de werkplek geen probleem is.

Maatregel; snelle lening voor eigen laadpaal bij appartement

Elektrische rijders doen dat niet allemaal zakelijk (lease). En zelfs als je wel least, is het vaak zo dat je een laadpunt aan huis wilt of daartoe zelfs verplicht wordt vanuit je bedrijf of lease organisatie.

Wanneer je in een appartement woont, loopt dat vaak lastiger. Je krijgt dan te maken met VvE’s waarbij het lastig is een laadpaal op het eigen terrein of in de parkeerkelder te krijgen, wat een kostbare aangelegenheid is.  Niet waar

Appartement eigenaren kunnen nu per direct een lening krijgen voor een laadpaal voor hun elektrische auto op eigen terrein. Een maatregel vanuit de staatssecretaris van Infrastructuur.

Maatregel; continue uitbreiding van het netwerk

Met een richtlijn van ongeveer honderdduizenden laadpalen aan uitbreiding de komende jaren, gaat er de komende tijd in ons kleine landje heel wat veranderen in de infrastructuur van laadpunten.

Dat is niet alleen nodig om aan de groeiende groep elektrische rijders een laadpunt te bieden, maar ook omdat de verwachting van automobilisten steeds vaker is dat een laadpunt nu eenmaal aanwezig is.

Bij hotels, parkeergarages of -plekken, bij bedrijven of op gemeentelijke locaties; we vinden het steeds vanzelfsprekender dat we onze elektrische auto daar kunnen laden. En om aan die wens EN het broodnodige aanbod te voldoen, wordt het netwerk van laadpalen op alle vlakken komende jaren sterk uitgebreid.

Maatregel; snelheid van laden blijft verbeteren

Als laatste punt is ook de snelheid van laden een prettige stap vooruit. De ontwikkelingen in zowel auto’s als laadpalen staan niet stil. Het tempo van laden dat hoger kan en wordt, zorgt er ook weer voor dat mensen op tijdelijke laadplekken (bijvoorbeeld voor een korte stop bij McDonalds) niet onnodig lang een laadpunt bezet houden, omdat het nu eenmaal tijd kost om te laten.

Meer weten over alle mogelijke oplaadpunten? Van thuislader, tot snellader of laadpunt voor de openbare ruimte; je vindt ze op onze website.