Samen krachtiger in Duurzaamheid

Op 10 mei was de grote kick-off meeting van Duurzaam bedrijvenpark LMM in Berg op Zoom. Die was bestemd voor alle ondernemers op het terrein. De leden van de bedrijfsbelangenvereniging bepalen de inhoud van de verschillende thema’s. Zo werken de ondernemers samen aan een kwalitatieve werkomgeving. Steeds meer voorbeelden van deze vorm van gebundelde krachten komen steeds meer voor. Logisch, want het is een investering waar iedereen baat bij heeft. De volgende thema’s worden besproken:

  • Energie neutraliteit: De ondernemers gaan één collectieve subsidie aanvragen, waarbij deelnemende individuele bedrijven subsidie krijgen;
  • (secundaire) Grondstoffen: Van afval naar grondstof; hoe kan geld verdiend worden met circulaire grondstoffen en producten?
  • Wateroverlast en Hittestress: Extreme hitte leidt tot onproductieve werknemers, extreme regenval tot natte voeten… Hoe doet de ondernemers het op de stresskaart?
  • Interne markt LMM: Elkaars buurman als klant, of als gebruiker van een leegstaande vergaderzaal of opslagruimte? Hoe kunnen zij kosten besparen door gezamenlijke inkoop?
  • Innovatie: Hoe gaat de ondernemer innoveren met behulp van RVO-subsidies, de BOM en het innovatiecentrum? Hoe brengen we de innovaties onder het voetlicht ?

De ervaring wat Ecotap heeft opgedaan in initiatieven in bijvoorbeeld Duitsland, waar zelfs woonwijken om dezelfde reden zich bundelen, zal hierin haar steentje in kunnen bijdragen in de duurzaamheid van het bedrijventerrein. Binnen Brabant worden er zo ongeveer 300 bedrijfsterreinen aangedaan onder leiding van de Provincie om zo ervaringen en innovaties onderling uit te wisselen.

“Berg op Zoom staat voor duurzaamheid. En bedrijventerrein Lage Meren-Meilust wordt het voorbeeld van een duurzaam en energie-neutraal bedrijventerrein. Dan kan alleen met elkaar. Het is goed voor het milieu en ook goed voor de portemonee.“

Yvonne Kammeijer, Wethouder, Berg op Zoom

About the Author: