Service Voorwaarden

Voordat wij uw melding in behandeling kunnen nemen, zijn er een aantal punten waarvan u op de hoogte moet zijn. Zodra u deze punten heeft doorgelezen zullen wij de melding in behandeling nemen.
Bij de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar:

Bij de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar:
-Stelt Ecotap haar helpdesk beschikbaar
-Komt Ecotap op locatie om het probleem gratis op te lossen

Wat als de garantie na 1 jaar voorbij is:
-Stelt Ecotap haar helpdesk beschikbaar
-Als wij bij u op locatie moeten komen rekenen wij een uurtarief van € 44,00 per man/per uur
-Berekening uurtarief vertrek Boxtel en aankomst Boxtel
-Vervangen onderdelen zullen wij in rekening brengen.

Verleng uw garantie met 4 jaar met het Garantie Plus contract:
U kunt bij Ecotap een Garantie Plus contract afsluiten per oplaadpunt voor € 340,00.
Voorwaarde is dat u dit contract afsluit binnen het eerste jaar van aankoop. Het Garantie Plus contract heeft een looptijd van 4 jaar. Wilt u zorgeloos kunnen laden dan adviseren wij dit te doen zodat u geen bijkomende kosten heeft. Deze kosten kunt u meenemen in de fiscale regeling Mia/Vamil.

Wat als uw contract afgelopen is:
-Dan nemen wij contact met u op om u een servicecontract aan te bieden.

Garantie Plus contract

garantie1+garantie4Het Garantie Plus contract omvat het volgende:
1. Het verhelpen van alle storingen en klachten van uw oplaadpunt. Met uitzondering van zie:”Uitzonderingen service”
2. Gratis vervangen van onderdelen.
3. Alle arbeid- en voorrijdkosten.
4. Klachten en storingen zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen.
5. Gratis gebruik van onze helpdesk.

Voor meer informatie en voor aanmelding download hiernaast de Garantie Plus voorwaarden

Download GARANTIE PLUS contract

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker : Ecotap® B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper;
Wederpartij : de wederpartij van gebruiker, opdrachtgever, koper;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij;
Het werk : het totaal van de tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde zaken en materialen.

Download ALGEMENE VOORWAARDEN