Blog

Stikstofmaatregelen voor de automobilist (en de haalbaarheid ervan)

Protesterende boeren, stilliggende bouwprojecten.. Stikstof houdt ons land volledig in zijn greep en daarbij uiteraard ook de politiek.

Ongeacht de landelijke uitkomsten… dat ook de automobilist iets gaat merken van de strijd tegen stikstof is gegarandeerd. Nu de afgelopen weken diverse potentiele maatregelen de revue hebben gepasseerd, zetten we vandaag in ons blog de kanshebbers op een rijtje.

  1. De maximum snelheid naar 100 km/u

Deze maatregel mag geen verrassing meer zijn. Eerder deze maand maakte de politiek ons al bekend dat deze maatregel bijna gegarandeerd een van de eerste stappen gaat zijn. Dit betekent voor de autorijder dat op snelwegen de maximum snelheid (overdag) wordt teruggebracht naar 100 kilometer per uur, geen uitzonderingen. Op bepaalde snelwegen, nog nader te duiden, wordt overwogen om na 19.00 uur de voormalige snelheid (vaak 130 km/u) te hanteren.

Kanshebber: 99% zeker dat dit wordt doorgevoerd

Termijn: Zo spoedig mogelijk; voor het einde van dit jaar moet de tijdslijn duidelijk zijn.

  • Autovrije zondag

Velen knipperden even met hun ogen toen ze dit zagen en de oudere generaties krijgen flashbacks van fietsende kinderen op de A-wegen van jaren terug maar de optie wordt serieus onderzocht.

In eerste instantie is het idee om maandelijks een zondag autovrij te maken (met uiteraard hier-en-daar wat uitzonderingen).

Hoewel het een wat historische aanpak lijkt en de impact op de maatschappij groot is (horeca, retail) is het in praktijk brengen van deze maatregel geen eenvoudige zet. Toch kijkt de politiek serieus naar deze opties en lijkt ook een groot deel van Nederland het geen onoverkoombare situatie te vinden.

Kanshebber: te bezien
Termijn: Zeker niet op korte termijn omdat het doorrekenen van het effect en de consequenties veel tijd in beslag neemt en tegenstanders zich zullen laten horen.

  • Sloopregeling voor oude auto’s

Oude, vooral dieselauto’s zijn zeer vervuilend binnen het Nederlandse wegennet. Wanneer deze vervuilende auto’s zouden verdwijnen, biedt dat extra ruimte voor schonere auto’s (denk aan vergelijkingen als “de uitstoot van 1 oude dieselauto per jaar, staat gelijk aan die van X elektrische auto’s”).

Veel Nederlanders staan positief tegenover dit plan, maar gezegd moet zijn dat juist bezitters van vervuilende auto’s niet veel aan het woord zijn. Een groot ‘voordeel’ in de haalbaarheid van dit plan is dat veel steden deze auto’s al weren en het hebben van dit type auto’s toenemend onaantrekkelijk is. Een afkoop voor sloop is dan voor de eigenaar zo gek nog niet.

Kanshebber: Zeker te overwegen. Effect moet nog in beeld worden gebracht en het is moeilijk te duiden hoe de verhouding ligt tussen het in bezit hebben van de auto en het daadwerkelijk (schadelijke) kilometers maken.

Termijn: Het vrij maken van geld voor deze aanpak kost uiteraard tijd en overleg, maar de maatregel is relatief snel in praktijk te brengen.

  • Elektrisch rijden

Afgelopen jaren is middels subsidies een flinke stimulans geweest voor de overstap naar elektrisch. Lagere of geen belastingen, geen of lage bijtelling en uiteraard het voordeel van goedkoop rijden maakt elektrisch rijden interessant.

Nu de mate van stimulans in geldelijke zin langzaam terugloopt, zijn er nog steeds veel voordelen voor automobilisten die de overstap maken.

Elektrisch rijden blijft. Innovaties volgen elkaar snel op, het aantal laadpunten groeit wereldwijd explosief  en het aanbod gebruikte auto’s groeit mee.

Kanshebber: De groei in elektrische voertuigen blijft en de voorspellingen zijn dat de toekomst zal uitwijzen dat fossiele brandstoffen uiteindelijk verdwijnen.

Termijn: De groei in het aantal auto’s is enorm en zal voorlopig niet minder worden. Nu dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *