Blog

Zelfrijdende auto in Nederland? Zo denken Nederlanders erover

Zelfrijdende auto

Dat de techniek steeds meer kan, is geen verrassing. Dat we soms wat moeite hebben om al die technologische hoogstandjes bij te benen.. ook.

De zelfrijdende auto is misschien wel een goed voorbeeld, want die komt eraan. Maar zitten we daar als Nederlandse automobilist eigenlijk wel op te wachten? Durven we het al aan? Hoe kijken we naar zo’n nieuwe ‘snuf’ in autoland?

Elektronicafabrikant Bosch is een van de partijen die onderzoek deed naar de mening van Nederland.

1. We rijden liever zelf

De overgrote meerderheid van de ondervraagden, een representatieve doelgroep variërend in leeftijd, in sekse en in duur van rijbewijsbezit, stond niet te springen als het aankomt op zelfrijdende auto’s.

We rijden nog altijd liever zelf.

Wanneer we kijken naar mannen en vrouwen blijkt de groep jonge mannen iets meer heil te zien in het gemak van zelfrijdende auto’s dan vrouwen, maar de verschillen zijn klein.

2. We zijn argwanend

Zelfrijdende functies worden door de meerderheid van de ondervraagden vooral als praktisch ervaren als het ‘ondersteunend is’ in plaats van volledig de controle uit handen te geven.

Het idee zelf geen controle te kunnen uitoefenen over het gedrag van de auto gaat veel mensen nog te ver. We schatten onze eigen rijkwaliteiten dan ook beter in dan wat een geautomatiseerd proces in een apparaat (de auto) zou kunnen bieden.

Eerdere tests met zelfrijdende auto’s bleken ook niet allemaal feilloos en dat versterkt het gevoel dat we er misschien nog niet klaar voor zijn. De doorslag gaf de vraag over het vervoeren van je kinderen; slechts 8% zou het op dit moment overwegen.

3. Vervelende autorijdklusjes mogen automatisch

Toch is er wat verfijning in de semi-harde ‘NEE’ van Nederland! Vooral als het aankomt op de ‘vervelendere’ taken in het autorijden, zijn we soepeler; die mag de auto van ons dan weer wel sneller overnemen.

Denk hierbij vooral aan inparkeren (met name in kleine plaatsen of achteruit), het zoeken naar een parkeerplaats maar bijvoorbeeld ook filerijden.

4. We doorzien de voordelen niet

Vanuit een praktisch en wetenschappelijk oogpunt is het zelfrijdend element een groot voordeel. De doorstroming in ons verkeer zou vele malen beter kunnen (tot wel 80% verbetering) en het verbruik van een auto wordt lager wanneer deze niet door een mens wordt bestuurd. Ook zouden ritten korter en sneller kunnen en biedt het vooral oudere automobilisten mobiliteit voor een langere tijd dan nu het geval is. Toch blijken die voordelen voor veel ondervraagden niet echt bekend te zijn; we staan er simpelweg niet bij stil of hadden er nog nooit zo naar gekeken. Het idee van de auto laten rijden en zelf ontspannen uit het raam kijken of een dutje doen, voelt voor de meesten nog als science fiction.

Zelf achter het stuur, maar wel actueel autorijden anno 2019?

Maak kennis met alle opties van elektrisch rijden als particulier!